Una aposta pel treball en xarxa i l’economia circular

La cooperativa Recoopera inicia la seva activitat amb la vocació d’oferir un servei per allargar la vida dels contenidors de reciclatge.

Entitats socials properes als municipis als quals formen part, s’encarreguen de restaurar-los perquè es puguin aprofitardurant més temps. També fabriquen nou mobiliari urbà reciclant les peces de rebuig dels què estan en mal estat.

Cada any es llencen milers de contenidors a Catalunya. Són gestionats com a residus, però la majoria d’ells podrien ser recuperats. Una solució no només interessant des del punt de vista de la sostenibilitat i del medi ambient sinó també des de la vessant econòmica. Si bé el cost d’un contenidor recuperat és la meitat del què costa comprar-ne un de nou.

Cada any es llencen milers de contenidors a Catalunya

Recoopera és una iniciativa que dóna resposta a aquesta necessitat, i ho fa a través d’una xarxa d’entitats socials que s’ocupen de realitzar diverses tasques. En primer lloc analitzen l’estat dels contenidors. Després, restauren els què que estan en bon estat. En canvien les peces fungibles, reparen mecanismes, repinten els models metàl·lics… També reciclen les peces dels què no són recuperables per fabricar elements de mobiliari urbà com poden ser papereres, pilones o altres mobiliaris. Finalment, en gestionen que ja noes poden aprofitar.

Els municipis que decideixen conservar els seus contenidors potencien l’ocupació local, destinen un pressupost més baixal seu manteniment i es beneficien de material urbà gratuït. Impulsen la transformació de l’economia catalana cap a unmodel circular i verd, cada vegada més llunyà del model lineal de fabricar, fer servir i llençar.