Recoopera és una cooperativa que restaura els contenidors de reciclatge per allargar-ne la vida útil i generar ocupació entre els col·lectius en risc d’exclusió.

També s’ocupa de fabricar elements de mobiliari urbà a partir del reciclatge de peces que han quedat obsoletes i gestiona els residus dels contenidors que no es poden recuperar.

Formada per entitats socials sense ànim de lucre que
treballen amb persones amb discapacitat intel•lectual

Què fem?

Vetllem per la sostenibilitat i les persones en risc d’exclusió social a través d’un projecte innovador de cooperativisme que dona solucions eficients, econòmiques i pràctiques a les administracions públiques.

 

 

Facilitem un estalvi econòmicen la seva compra
Fomentem la reutilització dels contenidors
Implementem estratègies d’economia circular en la gestió de contenidors
Potenciem l’ocupació local i el treball en xarxa entre administracions i entitats
Oferim un retorn social als municipis que treballen amb Recoopera a través de la provisió mobiliari urbà fet amb material reciclat.

Donem als ajuntaments l’oportunitat de comprar contenidors de segona mà i mobiliari urbà, elaborat amb material reciclat, contribuint així positivament en el medi ambient i en la societat.

Contenidors més sostenibles

Emeten un 44% menys d’emissions de CO2 respecte als contenidors nous.
Consumeixen un 50% menys de recursos fòssils i minerals consumits.
Redueixen un 47% el consum d’aigua.

Contenidors socials

Cada 100 contenidors recuperats, creem 1 lloc de treball estable.

Contenidors amb més vides

Allargar la vida dels contenidors permet reduir un 50% el cost de gestionar-los com a residus.

Contenidors de proximitat

Les entitats socials que recuperen els contenidors són locals. Això permet reduir el volum d’emissions de CO2 provinents del transport.

Serveis

1

Analitzem l’estat dels contenidors

Un equip de professionals fa un test de qualitat dels contenidors per saber si es poden recuperar, si es poden reciclar per fabricar mobiliari urbà o si s’han de gestionar com a residu.

2

Restaurem els contenidors que es poden recuperar

Netegem, reparem, canviem peces i pintem els contenidors per allargar-ne la vida útil.

3

Fabriquem mobiliari urbà

Pilones, carrils bici, papereres, bancs, altres elements de mobiliari urbà. Són els elements de mobiliari urbà que fabriquem amb les peces reciclables dels contenidors en mal estat.

4

Gestionem els residus del material que no es pot aprofitar

Duem a la deixalleria les restes de material que ja no es pot aprofitar.

5

Instal·lem els contenidors recuperats i el mobiliari urbà reciclat

Situem els contenidors i el mobiliari urbà al mateix lloc d’on prové o a un destí diferent, segons els acords presos amb els ajuntaments.